2 ตุลาคม, 2023
Latest:
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ
ประกาศวิทยาลัยฯ

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ของการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ