2 ตุลาคม, 2023
Latest:
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ
ประกาศวิทยาลัยฯ

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ