วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ
ข่าวสำหรับนักเรียน

ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้รูปแบบออนไลน์

    แจ้งนักเรียน นักศึกษา  เนื่องจากวิทยาลัย ฯ ได้ประกาศปิดเรียน เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19  ทางงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา จึงได้จัดกิจกรรมตามนโยบาย 2 โครงการ คือ โครงการปลูกต้นไม้ประจำจังหวัด และโครงการปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
    แต่นักเรียน นักศึกษาไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมในวิทยาลัยได้ จึงได้จัดทำการร่วมกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมได้ และจะได้มีข้อมูลกรอกลงในสมุดคู่มือบันทึกกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา เป็นกิจกรรมกลางของวิทยาลัย 
ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้รูปแบบออนไลน์ คลิก

หมายเหตุ: ให้นักเรียนปลูกต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน ที่สวน หรือที่นา แล้วถ่ายภาพเพื่อแนบไฟล์ในแบบกรอกข้อมูลออนไลน์