วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ โดยผู้อำนวยการบัณฑิต ยิ้มน้อย ร่วมพิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลสงกรานต์ ปีพ.ศ. 2565 โดยนายประทีป อนิลบล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ เป็นผู้กล่าวรายงานและผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ในวันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ สถานีปั้มน้ำมัน ปตท. หจก. เจริญทรัพย์ชัยภูมิ