วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ นำโดยผู้อำนวยการบัณฑิต ยิ้มน้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2565

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ นำโดย ผู้อำนวยการบัณฑิต ยิ้มน้อย คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/photo/?fbid=1073989200162871&set=pcb.1073981196830338