โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสืบสานประเพณีสงกรานต์

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้บริหาร คณะครูผู้อาวุธโสและสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำปี 2565