วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารจัดการการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2565 โดยท่านผอ. บัณฑิต ยิ้มน้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ
ระหว่าง 19 – 21 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมภูผาแดง วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ