1/3/2566 วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ดำเนินโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับ ปวช.3 และปวส.2 ระหว่าง วันที่ 1-2 มีนาคม 2566

รูปภาพเพิ่มเติมระดับชั้น ปวช.3 https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1LtnYk9YziXnV5eOiEEk5uPTDziw6A0J8

รูปภาพเพิ่มเติมระดับชั้น ปวส.2 https://drive.google.com/drive/folders/1uFxNZ1_iGd-kT09fGw7QxW960AktH7ox?usp=sharing