13/1/2565//วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ นำโดยผู้อำนวยการบัณฑิต ยิ้มน้อย คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 ทำบุญตักบาตรรับธรรมะทุกเดือน ประจำเดือนมกราคม 2565 ณ หอปะชุมลำปะทาว วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ