2 ตุลาคม, 2023
Latest:
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ
ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย

13/9/2566 วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ดำเนินโครงการอบรมเขียนแผนเชิงปฏิบัติการและเสริมสร้างภาวะผู้นำ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยผู้อำนวยการบัณฑิต ยิ้มน้อย คณะผู้บริหาร คณะครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพทุกชมรม และนักเรียน นักศึกษา ตัวแทนชมรมวิชาชีพ ณ หอประชุมลำปะทาว วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/photo/?fbid=1362506407977814&set=pcb.1362510194644102