14/1/2565//วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ตัวแทนจาก วก.แก้งคร้อ นักศึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ รับเกียรติบัตรและของขวัญวันเด็ก จากนายอำเภอแก้งคร้อ และนายกเทศบาลตำบลแก้งคร้อ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 14 มกราคม 2566 ณ สนามที่ว่าการอำเภอแก้งคร้อ