15/3/2566 วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ นำโดยผู้อำนวยการบัณฑิต ยิ้มน้อย คณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมแสดงความยินดีและพิธีรับมอบใบประกาศนียบัตรกับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 Congratulations


รูปภาพเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/1ozKSpwmgve1gknMdqpUPuw0MKDOW0HZL?usp=sharing

รูปภาพเพิ่มเติม v1 https://drive.google.com/drive/folders/18LBhRLfk4t4GzZayjZeL5cSL9pnXoPoT?usp=sharing

รูปภาพเพิ่มเติม v2 https://drive.google.com/drive/folders/1TNp3SBlaZUgabonqDrX8WtC-bR4Uj8m8?usp=sharing

รูปภาพเพิ่มเติม v3 https://drive.google.com/drive/folders/1qJZiyLLArVlpHjlnvh9cwKxVSeS0vizI?usp=sharing