วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ
ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย

18/9/2566 วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ดำเนินโครงการอบรมเขียนแผนเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างภาวะผู้นำ ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 18 – 19 กันยายน 2566 ณ เขื่อนจุฬาภรณ์ ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/photo/?fbid=1365916957636759&set=pcb.1365918727636582

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/photo/?fbid=1724795491275986&set=pcb.1724795651275970