19/1/2565//วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ นำโดยผู้อำนวยการบัณฑิต ยิ้มน้อย คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ขอบขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ จากโรงพยาบาลแก้งคร้อ ที่มาให้บริการฉีดวัคซีน เข็มกระตุ้น Pfizer เพื่อป้องกัน Covid-19 ณ หอประชุมลำปะทาว วิทยาลัยการอาชีพแก้วคร้อ