วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ
ประกาศวิทยาลัยฯ

19/1/2566//วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณและงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ รายละเอียดดังแนบ…

46571