วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ
ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย

21/9/2566 วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ โดยท่านผู้อำนวยการ บัณฑิต ยิ้มน้อย คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับโล่รางวัลและเกียรติบัตร ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ 4 ดาว ณ อาชีวศึกษาอุดรธานี และเป็นตัวแทนเข้าร่วมการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯระดับชาติ

รูปภาพเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/1XvNeJZmcyoOw7NYKk2Uzg-18IT9k8qF_?usp=sharing