28/2/2566 วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/photo/?fbid=2688295081326519&set=pcb.2688305504658810

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/photo/?fbid=2688133234676037&set=pcb.2688135901342437

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/photo/?fbid=1257560988472357&set=pcb.1257562411805548