วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ
ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย

28/9/2566 วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ โดยท่านรองผ่องพรรณ ศรียอด คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา เข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 27-28 กันยายน 2566 ได้รับรางวัล 4 ดาว ระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/photo?fbid=1370156923879429&set=pcb.1370157277212727