29/10/2564//วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ นำโดยผู้อำนวยการบัณฑิต ยิ้มน้อย คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน นักศึกษาร่วมต้อนรับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ในโอกาสตรวจราชการสถานศึกษาในสถานศึกษาสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิและโรงเรียนเอกชนและออกโครงการ Fix It Center หลังน้ำท่วม อบต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

>>>รายละเอียดเพิ่มเติม<<<