4/11/2564//วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ร่วมกับโรงพยาแก้งคร้อ ดำเนินโครงการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ สนามฟุตซอลวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ เข็ม 2 และเข็ม 1 Pfizer ให้กับนักเรียนที่แจ้งความประสงค์ใหม่

>>>รายละเอียดเพิ่มเติม<<<