2 ตุลาคม, 2023
Latest:
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ
ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย

7/6/2566 วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ โดยผู้อำนวยการบัณฑิต ยิ้มน้อย ประธานในพิธี โครงการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ( อวท.) วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมลำปะทาว

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/photo/?fbid=1311017763126679&set=pcb.1311020639793058