วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ
    • ส่งรายงานประจำเดือนในระบบ GFMIS ประจำปีการศึกษา 2565