วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 189 ม.3 ถ.ชัยภูมิ-ภูเขียว ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150 โทร.044-882239 แฟกช์ 044-882239

www.kec.ac.th email:: keccenter@kec.ac.th