คณะผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ

 

 

นายบัณฑิต ยิ้มน้อย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ
มือถือ111111
นายธรรมนูญ ทองจันทร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
อีเมลโทรศัพท์เวปไซร์
นายธีรวุฒิ เต็มบุญ
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
อีเมลโทรศัพท์เวปไซร์
นายสุริยพงค์ อึ้งประสูตร
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
อีเมลโทรศัพท์เวปไซร์
นางสาวผ่องพรรณ ศรียอด
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
อีเมลโทรศัพท์เวปไซร์