24 มิถุนายน, 2024
Latest:
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ

คณะผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ

นายบัณฑิต ยิ้มน้อย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ
มือถือ111111
นายสุริยพงค์ อึ้งประสูตร
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
อีเมลโทรศัพท์เวปไซร์
นายนนทวัฒน์ ดีบ้านโสก
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
อีเมลโทรศัพท์เวปไซร์
นายยุทธพงษ์ จำปาแก้ว
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
อีเมลโทรศัพท์เวปไซร์
นายสาคร ธงชัย
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
อีเมลโทรศัพท์เวปไซร์