ประกาศวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ

กิจกรรมวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ

ข่าวสำหรับนักเรียน นักศึกษา

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

แผนกวิชาช่างยนต์ ปวช.1/1 ยานยนต์ (ทวิภาคี)    ปวช.1/2 ยานยนต์ (ทวิภาคี)    ปวช.1/3 ยานยนต์ (ทวิภาคี)   ปวช.1/4 ยานยนต์ (ทวิภาคี) ปวช.2/5 ยานยนต์ (ทวิศึกษา)  ปวช.3/1 ยานยนต์

ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้รูปแบบออนไลน์

    แจ้งนักเรียน นักศึกษา  เนื่องจากวิทยาลัย ฯ ได้ประกาศปิดเรียน เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19  ทางงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา จึงได้จัดกิจกรรมตามนโยบาย 2 โครงการ คือ โครงการปลูกต้นไม้ประจำจังหวัด และโครงการปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรธรรมชาติ     แต่นักเรียน นักศึกษาไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมในวิทยาลัยได้

นายบัณฑิต ยิ้มน้อย

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ