ประกาศวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ

นายบัณฑิต ยิ้มน้อย

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ

กิจกรรมวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ KEC NEW