2 ตุลาคม, 2023
Latest:
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ

บุคคลากรประจำแผนกวิชาการโรงแรม

นางสมบัติ พรธิอั้ว

หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม

ครู คศ.2

นางสาวนิศรา เวียงคำ

ครูแผนกวิชาการโรงแรม

ครูพิเศษสอน