วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ

บุคคลากรประจำแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายสันตวรรธ

นายสันตวรรธ ศรีธนะ

ครูประจำแผนกคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ