24 มิถุนายน, 2024
Latest:
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ

บุคคลากรประจำแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายสันตวรรธ

นายสันตวรรธ ศรีธนะ

ครูประจำแผนกคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ