วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ

บุคคลากรประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ฐิติมา

นางสาวฐิติมา อุปจันโท

ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ครูพิเศษสอน