24 มิถุนายน, 2024
Latest:
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ
ประกาศวิทยาลัยฯ

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ เปิดรับสมัคร นักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ เปิดรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช.(จบม.3) และปวส.(จบม.6) ประจำปีการศึกษา 2566

-ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

การส่งเอกสารใบสมัคร
ส่งด้วยตนเอง ณ ห้องทะเบียน วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ