24 มิถุนายน, 2024
Latest:
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ

Author: santawat srithana

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย

9/1/2567 วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ดำเนินโครงการทำบุญตักบาตรพระ รับธรรมะทุกเดือน ประจำเดือนมกราคม 2567 ณ หอประชุมลำปะทาว วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ

รูปภาพเพิ่มเติม http

Read More
ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย

9/1/2567 วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ผู้อำนวยการบัณฑิต ยิ้มน้อย พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา เป็นกำลังใจและส่งกำลังใจให้กับแผนกวิชาช่างยนต์ ในการเข้าร่วมแข่งขันรถประหยัดน้ำมัน ที่จังหวัดบุรีรัมย์

รูปภาพเพิ่มเติม http

Read More
ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย

8/1/2567 วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ผู้อำนวยการบัณฑิต ยิ้มน้อย มอบเกียรติบัตรให้ตัวแทนชมรมวิชาชีพและครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2566

รูปภาพเพิ่มเติม http

Read More
ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย

1/1/2567 วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ นำโดยผู้อำนวยการบัณฑิต ยิ้มน้อยพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสุริยพงค์ อึ้งประสูตร ร่วมทำบุญตักบาตรในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอแก้งคร้อ

รูปภาพเพิ่มเติมhttps

Read More
ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย

28/12/2566 วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ นำโดยผู้อำนวยการบัณฑิต ยิ้มน้อย คณะผู้บริหาร คณะครูบุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ดำเนินโครงการศูนย์อาชีวะอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชน (Fix it center) เทศกาลปีใหม่ 2567 โดยนางสาวสุกัญญา กุลสุวรรณ นายอำเภอแก้งคร้อ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ สถานีปั๊มน้ำมันบริษัทเจริญผลพลังไทยจำกัด ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2567

รูปภาพเพิ่มเติม http

Read More
ประกาศวิทยาลัยฯ

3/1/2567 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

Read More
ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย

27/12/2566 วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมลำปะทาว วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ

รูปภาพเพิ่มเติม http

Read More
ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย

22/12/2566 วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ นายบัณฑิต ยิ้มน้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ มอบหมายให้นายนนทวัฒน์ ดีบ้านโสก รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้ารับเกียรติบัตร แทนผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อเป็นหน่วยงานที่สร้างคุณประโยชน์และสนับสนุนต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา เนื่องในโอกาสการรับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา

Read More
ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย

20/12/2566 วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ นำโดยผู้อำนวยการบัณฑิต ยิ้มน้อย รองผู้อำนวยการยุทธพงษ์ จำปาแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ร่วมรับรางวัล นักศึกษาดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ นายกิติศักดิ์ จันโทสี แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พร้อมด้วยครูที่ปรึกษานางสาวสุพิชชา วรจิต “ธุรกิจ Fluk All multimedia”รางวัลรองชนะเลิศ สถานศึกษาขนาดกลาง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2566 ณ โรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช จังหวัดนครราชสีมา

รูปภาพเพิ่มเติม http

Read More
ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย

19/12/2566 วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ นำโดยผู้อำนวยการบัณฑิต ยิ้มน้อย รองยุทธพงษ์ จำปาแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และครูที่ปรึกษา (อวท.) นางสาวธนพร ชื่นบุญชู และนายยกองค์การฯ นายกิติศักดิ์ จันโทสี รับรางวัลองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ระดับมาตรฐานเหรียญทอง สถานศึกษาขนาดกลาง งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2566 ณโรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช จังหวัดนครราชสีมา

รูปภาพเพิ่มเติม http

Read More
ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย

19/12/2566 วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ โดยผู้อำนวยการบัณฑิต ยิ้มน้อย เป็นประธานเปิดการแข่งขันแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ระดับ ปวช. ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2566 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการนนทวัฒน์ ดีบ้านโสก และคณะครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ณ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

รูปภาพเพิ่มเติม http

Read More
ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย

14/12/2566 วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ชาวรั้วสะเดาหวาน ขอแสดงความยินดี กับผู้อำนวยการบัณฑิต ยิ้มน้อย เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี 2563 ด้วยความยินดียิ่ง

Read More