วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ

Author: santawat srithana

ประกาศวิทยาลัยฯ

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วและเป็นเจ้าของธุรกิจและผู้เรียนที่ประกอบธุรกิจระหว่างเรียน

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วและเป็นเจ้าของธุรกิจและผู้เรียนที่ประกอบธุรกิจระหว่างเรียน

Read More
ประกาศวิทยาลัยฯ

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น ขนาด 20 ห้องปฏิบัติการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยการอาช

Read More