24 มิถุนายน, 2024
Latest:
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ
ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย

โครงการศูนย์ซ่อมสร้าง Fix it Center ประจำปี 2564

โครงการศูนย์ซ่อมสร้าง Fix it Center ประจำปี 2564 โดยผู้อำนวยการบัณฑิต ยิ้มน้อย

และบริการซ่อมเตียงผู้ป่วย อุปกรณ์ทางการแพทย์

พร้อมรับมอบโดยคุณพัฒนโชค โชคสวัสดิ์. หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลแก้งคร้อ