4 มีนาคม, 2024
Latest:
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ
ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย

10/10/2566 วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ.2567-2569 โดยผู้อำนวยการบัณฑิต ยิ้มน้อย ประธานพิธี วิทยากร นายสมนึก นิลพันธุ์ ระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2566 ณ หอประชุมลำปะทาว วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ

รูปภาพเพิ่มตาม https://www.facebook.com/photo/?fbid=1377408723154249&set=pcb.1377411596487295

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/photo/?fbid=1377167706511684&set=pcb.1377170943178027