19 พฤษภาคม, 2024
Latest:
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ
ประกาศวิทยาลัยฯ

14/1/2566//วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณและงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ รายละเอียดดังแนบ…

lv