24 มิถุนายน, 2024
Latest:
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ
ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย

17/3/2566 วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ดำเนินโครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาก่อนออกฝึกอาชีพในสถานประกอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

รูปภาพเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/1qbu9kgncn6HG5a7TrYkgNfV8iMjLC17x?usp=sharing