24 มิถุนายน, 2024
Latest:
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ
ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย

17/9/2566 วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาที่มีการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา ตามนโยบายเร่งด่วน (Quick Win) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระดับดีมาก นำโดยผู้อำนวยการบัณฑิต ยิ้มน้อย คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมรับเกียรติบัตร ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/photo/?fbid=1364786627749792&set=pcb.1364573421104446