24 มิถุนายน, 2024
Latest:
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ
ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย

24/2/2566 วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ นำโดยผู้อำนวยการบัณฑิต ยิ้มน้อย คณะผู้บริหาร ผู้กำกับลูกเสือ และคณะลูกเสือ วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อร่วมต้อนรับคณะกรรมการ การประเมินงานลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษาดีเด่น ระดับภาค อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง ประจำปี 2565 ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ

รูปภาพเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/11iZwxVNlEm9wSX9s5LBtJgRbZ2Au418F?fbclid=IwAR0ywnFyzeZYgubGTBS5Q8j-VMF2vJEQydoW4AXifLWJmhOMUoA1hNNj3QI