24 มิถุนายน, 2024
Latest:
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ
ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย

30/8/2565 วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ นำโดยผู้อำนวยการบัณฑิต ยิ้มน้อย คณะผู้บริหาร คณะครู นักศึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย นักเรียนนักศึกษา ทุกชมรมวิชาชีพ ร่วมประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมลำปะทาว

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/photo/?fbid=1355205185374603&set=pcb.1355208975374224