4 มีนาคม, 2024
Latest:
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ
ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย

7/11/2566 วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ นำโดยผู้อำนวยการบัณฑิต ยิ้มน้อย คณะผู้บริหาร คณะครูบุคลากรและนักเรียน นักศึกษา องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินองค์การมาตฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่น โครงการภายใต้การนิเทศ ระดับจังหวัด ณ หอประชุมลำปะทาว วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/photo/?fbid=1391900145038440&set=pcb.1391901228371665

รูปภาพเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/1gMkgsQjH4sKwgiZt_iIXqCrBLm2ozR9n?usp=sharing