4 มีนาคม, 2024
Latest:
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ
ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย

8/11/2566 วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ดำเนินโครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 ของชมรมวิชาชีพช่างยนต์ โดยมีนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมทุกชมรม ณ ห้องประชุมลำปะทาว วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ

รูปภาพเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/1HRF56rz1-vYxkXneRyTXlZpb_8wwEnwP?usp=sharing

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/photo/?fbid=1392521354976319&set=pcb.1392521874976267