4 มีนาคม, 2024
Latest:
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ

Author: weerapol sudchadee

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย

2/2/2567 วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ โดยผู้อำนวยการบัณฑิต ยิ้มน้อยพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ คณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ภูแลนคาเกมส์ ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2567

รูปภาพเพิ่มเติม http

Read More
ประกาศวิทยาลัยฯ

30/1/2567 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ของการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

Read More
ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย

26/1/2567 วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ จัดงานประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิชาโครงงาน ประจำปีการศึกษา 2566 Academic Conference 2024 on The Student ‘s Project Presentation and KEC Open House

รูปภาพเพิ่มเติม http

Read More
ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย

25/1/2567 วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ได้ดำเนินการ รับมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ รอบโควตา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

รูปภาพเพิ่มเติม http

Read More
ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย

สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ขอแสดงความยินดีกับ นายบัณฑิต ยิ้มน้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2566 ในงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

Read More
ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย

18/1/2567 วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ จัดพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญและประดับแถบ 3 สี ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมลำปะทาว วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ

รูปภาพเพิ่มเติม http

Read More
ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย

18/1/2567 วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ นำโดยผู้อำนวยการบัณฑิต ยิ้มน้อย รองสาคร ธงชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ หัวหน้างานวิจัยฯ คุณครูอนันต์ โมธรรม คณะครู และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการบัญชี เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 “แฮปปี้เฮิร์บ สเปรย์ระงับกลิ่นเท้า” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 34 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2567 ณ วิทยาลัยกาญจนาภิเษกอุดรธานี

รูปภาพเพิ่มเติม http

Read More
ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย

18/1/2567 วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ นำโดยผู้อำนวยการบัณฑิต ยิ้มน้อย เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและรับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ รองประธานกรรมการ การขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสนับสนุนการจัดงาน การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ครั้งที่ 34 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2567 ณ วิทยาลัยกาญจนาภิเษกอุดรธานี

รูปภาพเพิ่มเติม http

Read More
ประกาศวิทยาลัยฯ

22/1/2567 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

Read More
ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย

16/1/2567 วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมงานวันครู และกิจกรรมกีฬาสีสานสัมพันธ์วันครู สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2567 ณ วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์

รูปภาพเพิ่มเติมhttps

Read More
ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย

16/1/2567 นายบัณฑิต ยิ้มน้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2566 ในงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 โดยพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ หอประชุมคุรุสภา 

Read More