3/2/2566//วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ นำโดยผู้อำนวยการบัณฑิต ยิ้มน้อย คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับท่านรองธีรวุฒิ เต็มบุญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชุมแพ จ.ขอนแก่น

Read more

3/2/2566//วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ นำโดยผู้อำนวยการบัณฑิต ยิ้มน้อย คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาและแม่ค้าโรงอาหาร ร่วมแสดงความยินดี กับท่านรองผู้อำนวยการธีรวุฒิ เต็มบุญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยวิทยาลัยเทคนิคชุมแพ จ.ขอนแก่น

Read more

1/2/2565//วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ได้จัดโครงการนิทรรศการ วิชาโครงการ ระดับชั้น ปวช.2 ปวช.3 และ ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยท่านผู้อำนวยการ บัณฑิต ยิ้มน้อยผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ประธานในพิธี ท่านรองสุริยพงค์ อึ้งประสูตร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงานการดำเนินโครงการ คุณครูโกสินทร์ ไชยมงคล หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ

ภาพเพิ่มเติม นิทรรศก

Read more

1/2/2566//วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพด้านสถานที่ในการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านและหัวหน้าส่วนในอำเภอแก้งคร้อ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประชุมลำปะทาว วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ

Read more

25/1/2566//วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ได้รับการนิเทศติดตาม สถานศึกษาคุณธรรม จากมูลนิธิยุวพัฒน์ โดย ดร.ชุติกาญจน์ เลาหะนาคีวงศ์และอาจารย์ศิวภา คล่องแคล่ว นำเสนอโครงงานคุณธรรม โดยชมรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ “โครงงานผู้หญิงถึงผู้หญิง” ปีการศึกษา 2565

Read more

คณะผู้บริหาร อศจ.ชัยภูมิ มอบกระเช้าปีใหม่ 2566 และเนื่องในโอกาศวันครู 16 มกราคม 2566 ให้แก่ผู้อำนวยการบัณฑิต ยิ้มน้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ

Read more

19/1/2565//วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ นำโดยผู้อำนวยการบัณฑิต ยิ้มน้อย คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ขอบขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ จากโรงพยาบาลแก้งคร้อ ที่มาให้บริการฉีดวัคซีน เข็มกระตุ้น Pfizer เพื่อป้องกัน Covid-19 ณ หอประชุมลำปะทาว วิทยาลัยการอาชีพแก้วคร้อ

Read more

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ โดยผู้อำนวยการบัณฑิต ยิ้มน้อย ร่วมพิธีเปิด สุดยอดนวัตกรรมการประกวด สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 18-20 มกราคม 2566

Read more

19/1/2566//วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณและงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ รายละเอียดดังแนบ…

Read more

ชาว วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ขอส่งกำลังใจให้กับนักเรียนนักศึกษาเข้าแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู

Read more

16/1/2566//วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 67 “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต” โดยมี นายพรเทพ วัชกีกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานในพิธีและมอบเกียรติบัตรให้กับผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ดีเด่น ประจำปี 2566 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครชัยภูมิ

Read more

14/1/2565//วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ตัวแทนจาก วก.แก้งคร้อ นักศึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ รับเกียรติบัตรและของขวัญวันเด็ก จากนายอำเภอแก้งคร้อ และนายกเทศบาลตำบลแก้งคร้อ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 14 มกราคม 2566 ณ สนามที่ว่าการอำเภอแก้งคร้อ

Read more