7/6/2566 วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ โดยผู้อำนวยการบัณฑิต ยิ้มน้อย ประธานในพิธี โครงการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ( อวท.) วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมลำปะทาว

รูปภาพเพิ่มเติม http

Read more

6/6/2566 วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ร่วมกับโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จัดโครง Plus One เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต วันผู้บริจาคโลหิตโลก 14 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมลำปะทาว วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ

รูปภาพเพิ่มเติม http

Read more

3/6/2566 วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ นำโดยนายสุริยพงค์ อึ้งประสูตร รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ หอประชุมอำเภอแก้งคร้อ ซึ่งมีท่านนายอำเภอแก้งคร้อ นางสาวสุกัญญา กุลสุวรรณ เป็นประธานในพิธีฯ

รูปภาพเพิ่มเติม http

Read more

3/6/2566 วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ นำโดยผู้อำนวยการบัณฑิต ยิ้มน้อย คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และวันวิสาขบูชา ณ วัดชัยสามหมอพระอารามหลวง

รูปภาพเพิ่มเติม http

Read more

2/6/2566 วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ โดยผู้อำนวยการบัณฑิต ยิ้มน้อย คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพร วันเฉลิมพระชนพรรษา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมลำปะทาว วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ

รูปภาพเพิ่มเติม http

Read more

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ขอเรียนเชิญ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ 3 มิถุนายน 2566 ผ่านระบบออนไลน์

ร่วมลงนามถวายพระพร ผ

Read more

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการบัณฑิต ยิ้มน้อย เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืนประจำปี 2563

Read more

31/5/2566 วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ นำโดยผู้อำนวยการบัณฑิต ยิ้มน้อย คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมโครงการวันงดสูบบุหรี่โลกและต่อต่านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2566 ร่วมกับโรงพยาบาลแก้งคร้อ สภ.แก้งคร้อ โดยมีนางสาวสุกัญญา กุลสุวรรณ นายอำเภอแก้งคร้อเป็นประธานในพิธีฯ ณ หอประชุมลำปะทาว วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ

รูปภาพเพิ่มเติม โครง

Read more

30/5/2566 วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ผู้อำนวยการบัณฑิต ยิ้มน้อย ให้โอวาทนักเรียน นักศึกษาในเรื่องการแต่งกายและเครื่องแบบของนักเรียน นักศึกษา ปวช.และ ปวส. และการมีวินัย

รูปภาพเพิ่มเติม http

Read more

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ขอแสดงความยินดี กับผู้อำนวยการบัณฑิต ยิ้มน้อย เนื่องในโอกาสได้รับการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษารับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2566 ประเภทวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ

Read more

25/5/2566 วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ โดยผู้อำนวยการบัณฑิต ยิ้มน้อย คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา ยินดีต้อนรับ ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 โครงการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ และรับเงินเรียนฟรี ในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 ณ หอประชุมลำปะทาว วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ

รูปภาพเพิ่มเติม โครง

Read more

25/5/2566 วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ยินดีต้อนรับครูใหม่ ตำแหน่งครูพิเศษสอน แผนกวิชาการโรงแรม แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษ) สู่รั้วสะเดาหวาน ด้วยความยินดียิ่ง

รูปภาพเพิ่มเติม http

Read more

22/5/2566 วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ นำโดยคุณครูลักษขณา นามเหลา คุณครูอรุณี ปานเนาว์ คุณครูอรรถโกวิท จิตรเกาะ และคุณครูปิยะณัฐ ผิวขม ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมลูกเสือราชทัณฑ์อาสาพัฒนาสังคม ณ เรือนจำภูเขียว จ.ชัยภูมิ

Read more

22/5/2566 วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ นำโดยผู้อำนวยการบัณฑิต ยิ้มน้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ได้ดำเนินการส่งนักเรียนนักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการชั้นนำ และดำเนินการลงนามทำข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่าง วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ กับ บริษัทดานิลี่ ปีการศึกษา 2566

รูปภาพเพิ่มเติม http

Read more

19/5/2566 วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ โดยผู้อำนวยการบัณฑิต ยิ้มน้อย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย เพื่อร่วมปรึกษาหารือในการจัดซื้อหนังสือเรียนฟรี 15 ปี สำหรับนักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ณ ห้องประชุมภูผาแดง

รูปภาพเพิ่มเติม http

Read more