วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย

27/11/2566 วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ นำโดยนายบัณฑิต ยิ้มน้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกับชุมชนบ้านโนนสวรรค์ใต้ ร่วมขบวนแห่ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ณ ที่ว่าการอำเภอแก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

รูปภาพเพิ่มเติม http

Read More
ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย

25/11/2566 วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ผู้อำนวยการบัณฑิต ยิ้มน้อย มอบหมายให้นายยุทธพงษ์ จำปาแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมคณะผู้กำกับลูกเสือ และนักเรียน ร่วมพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

รูปภาพเพิ่มเติม http

Read More
ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย

17-18/11/2566 วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ นำโดยผู้อำนวยการบัณฑิต ยิ้มน้อย คณะผู้บริหาร คณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ร่วมขนวนแห่กฐินและถวายผ้าพระกฐินพระราชทานปี 2566 ณ วัดชัยสามหมอ พระอารามหลวง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

รูปภาพเพิ่มเติม http

Read More
ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย

15/11/2566 วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ โดยผู้อำนวยการบัณฑิต ยิ้มน้อย ประธานกรรมการจัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินเอกสารข้อเสนอเชิงแนวคิด (Concept Paper) ณ ห้องประชุมภูแลนคา วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ

รูปภาพเพิ่มเติม http

Read More
ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย

14/11/2566 วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ผู้อำนวยการบัณฑิต ยิ้มน้อย คณะผู้บริหาร คณะครูแผนกวิชาช่างยนต์ รับมอบทุนสนับสนุนทีมแข่งฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง จาก หจก.ณัฐพงษ์มอเตอร์ (1989)

รูปภาพเพิ่มเติม http

Read More
ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย

8/11/2566 วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ดำเนินโครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 ของชมรมวิชาชีพช่างยนต์ โดยมีนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมทุกชมรม ณ ห้องประชุมลำปะทาว วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ

รูปภาพเพิ่มเติม http

Read More
ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย

7/11/2566 วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ นำโดยผู้อำนวยการบัณฑิต ยิ้มน้อย คณะผู้บริหาร คณะครูบุคลากรและนักเรียน นักศึกษา องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินองค์การมาตฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่น โครงการภายใต้การนิเทศ ระดับจังหวัด ณ หอประชุมลำปะทาว วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ

รูปภาพเพิ่มเติม http

Read More
ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย

7/11/2566 วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ นำโดยผู้อำนวยการบัณฑิต ยิ้มน้อย ประธานคณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น โครงการภายใต้การนิเทศ สถานศึกษาขนาดเล็ก อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ หอประชุมภูผาแดง วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ

รูปภาพเพิ่มเติม http

Read More
ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย

26/10/2566 วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ดำเนินโครงการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.2 และ ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566 ณ หอประชุมลำปะทาว วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ

รูปภาพเพิ่มเติม http

Read More
ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย

25/10/2566 วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ดำเนินโครงการขับขี่ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันพุธ ที่ 25 ตุลาคม 2566 โดยวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรแก้งคร้อ และ หจก.ณัฐพงษ์ มอเตอร์ 1989 ณ หอประชุมลำปะทาว วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ

รูปภาพเพิ่มเติม http

Read More
ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย

23/10/2566 วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ร่วมพิธี วันปิยมหาราช น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รูปภาพเพิ่มเติม http

Read More
ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย

20/10/2566 วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ยินดีต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการทั้ง 3 ท่าน เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง คือนายนนทวัฒน์ ดีบ้านโสก นายยุทธพงษ์ จำปาแก้ว และนายสาคร ธงชัย และครูพิเศษสอน นายอาทิตย์ กล้าหาญ ครูภาษาอังกฤษ ด้วยความยินดียิ่ง

รูปภาพเพิ่มเติม http

Read More
ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย

13/10/2566 วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ นำโดยผู้อำนวยการบัณฑิต ยิ้มน้อย คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาคุณ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช วันที่ 13 ตุลาคม 2566 ณ ที่ว่าการอำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

รูปภาพเพิ่มเติม http

Read More
ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย

10/10/2566 วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ.2567-2569 โดยผู้อำนวยการบัณฑิต ยิ้มน้อย ประธานพิธี วิทยากร นายสมนึก นิลพันธุ์ ระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2566 ณ หอประชุมลำปะทาว วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ

รูปภาพเพิ่มตาม https

Read More
ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย

4/10/2566 วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ อบรมโครงการเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ โดยท่านวิทยากร ดร.ประมวล วิลาจันทร์และ ดร.อาคม ปาสีโล ระหว่างวันที่ 3-4 ตุลาคม 2566 ณ หอประชุมลำปะทาว วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ

รูปภาพเพิ่มเติม http

Read More