10/11/2564//ประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 โดยผู้อำนวยการบัณฑิต ยิ้มน้อย คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ

>>>รายละเอียดเพิ่มเติม<<<

Read more

9/11/2564// วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ นำโดยผู้อำนวยการบัณฑิต ยิ้มน้อย คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงาน Smart farm ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

>>>รายละเอียดเพิ่มเติม<<<

Read more

4/11/2564//วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ร่วมกับโรงพยาแก้งคร้อ ดำเนินโครงการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ สนามฟุตซอลวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ เข็ม 2 และเข็ม 1 Pfizer ให้กับนักเรียนที่แจ้งความประสงค์ใหม่

>>>รายละเอียดเพิ่มเติม<<<

Read more

29/10/2564//วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ นำโดยผู้อำนวยการบัณฑิต ยิ้มน้อย คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน นักศึกษาร่วมต้อนรับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ในโอกาสตรวจราชการสถานศึกษาในสถานศึกษาสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิและโรงเรียนเอกชนและออกโครงการ Fix It Center หลังน้ำท่วม อบต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

>>>รายละเอียดเพิ่มเติม<<<

Read more

27/10/2564//วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ นำทีมโดยรองผู้อำนวยการธรรมนูญ ทองจันทร์ คณะครูเข้าร่วมการประชุมคณะผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ เพื่อรับฟังแนวทางการจัดเตรียมสถานศึกษาตามรูปแบบ STC+ให้กับทุกสถานศึกษา โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยภูมิ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมตาดโตน วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

>>>รายละเอียดเพิ่มเติม<<<

Read more

27/10/2564//วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ โดยผู้อำนวยการบัณฑิตยิ้มน้อย พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการธรรมนูญ ทองจันทร์ เข้าร่วมประชุมการควบคุมโรคติดต่อ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแก้งคร้อ ชั้น 2 โดยมีนายอำเภอแก้งคร้อ นางสาวสุกัญญา กุลสุวรรณ์เป็นประธานในการประชุม

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ โดยผู้อำนวยการบัณฑิตยิ้มน้อย พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการธรรมนูญ ทองจันทร์รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เข้าร่วมประชุมการควบคุมโรคติดต่อ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแก้งคร้อ ชั้น 2 โดยมีนายอำเภอแก้งคร้อ นางสาวสุกัญญา กุลสุวรรณ์เป็นประธานในการประชุม >>>รายเอียดเพิ่มเติม<<<

Read more

27/10/2564// วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ นำโดยผู้อำนวยการบัณฑิต ยิ้มน้อย คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมสร้างความมั่นใจและเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 วัคซีนเข็ม 3 Booster Dose /AZ

>>>รายละเอียดเพิ่มเติม<<<

Read more

25/10/2564//วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ นำโดยผู้อำนวยการบัณฑิต ยิ้มน้อย พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการธรรมนูญ ทองจันทร์และรองผู้อำนวยการธีรวุฒิ เต็มบุญ ร่วมต้อนรับ เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ ในการลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์ซ่อมสร้าง Fix it จิตอาสา วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ นำโดยผู้อำนวยการบัณฑิต ยิ้มน้อย พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการธรรมนูญ ทองจันทร์และรองผู้อำนวยการธีรวุฒิ เต็มบุญ ร่วมต้อนรับ เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ ในการลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์ซ่อมสร้าง Fix it จิตอาสา หลังน้ำท่วม วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ณ วัดไพรีพินาศ ต.ในเมือง อ.เมือง

Read more